VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašuma objekts Ostas ielā 1, Rojā, Rojas novadā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabals (nekustamā īpašuma kadastra Nr.88820081132, zemes vienības kadastra apzīmējums 88820081092) Ostas ielā 1, Rojā, Rojas novadā (ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000572159).

Prasījumi, kas attiecas minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Ina Kravale
tālr. 67 021 432
e-pasts: Ina.Kravale@pa.gov.lv