SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1994.gada 22.aprīlī tika dibināta bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". 2004.gada 1.novembrī, pildot Komerclikuma normas, tās juridiskais statuss mainījās, kļūstot par valsts akciju sabiedrību. 2019.gada 3.jūnijā valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”. 23.augustā tika pabeigta  kapitālsabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa, kļūstot par AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. 2020.gada 24.septembrī ārkārtas akcionāru sapulcē tika apstiprināta kapitālsabiedrības juridiskās formas maiņa no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Kapitālsabiedrības nosaukums ir SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk - Possessor). 

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Possessor veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

Tā kā Possessor neveic ziedojumus, tam nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

VALSTS LĪDZDALĪBA UN VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdē tika atbalstīta valsts līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā, kā arī tika noteikts tās vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

BIZNESA VIRZIENI

Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti
Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi
❸ Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi
Līgumu kontrole
❺ Privatizācijas sertifikāti

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Possessor īpašnieks ir Latvijas Republika, tā 100% daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.


INFORMĀCIJA PAR POSSESSOR AKCIONĀRU/DALĪBNIEKU SAPULCĒM