VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra dibināta 1994.gada 22.aprīlī kā bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība. 2004.gada 1.novembrī Privatizācijas aģentūras juridiskais statuss mainījās. Pildot Komerclikuma normas, Privatizācijas aģentūra kļuva par valsts akciju sabiedrību un tika ierakstīta komercreģistrā.

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Privatizācijas aģentūra veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRAS DARBĪBA

Privatizācijas aģentūra nodrošina profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību, kā arī aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

BIZNESA VIRZIENI

Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti
Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi
❸ Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi
Līgumu kontrole
❺ Privatizācijas sertifikāti

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Privatizācijas aģentūras īpašnieks ir Latvijas Republika, tās 100% akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir ekonomikas ministrs.

OrgChart