VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” Privatizācijas aģentūra ir apkopojusi informāciju par tās vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2020.gadam iekļauto nefinanšu un finanšu mērķu izpildi, kā arī citus finanšu rādītājus par pēdējiem 3 gadiem.

Merki/raditaji

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI

Privatizācijas aģentūra ir profesionāls aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, realizētājs. Par sekmīgi veiktu tās turējumā esošā aktīvu portfeļa izstrādi liecina noslēgtie līgumi, noslēgto līgumu vērtība, trešo pušu pārvaldīšanā nodotie aktīvi, pieņemtie lēmumi par privatizācijas pabeigšanu, kā arī iemaksas valsts budžetā un citām valsts institūcijām no privatizācijas, atsavināšanas un nomas.

Finansu raditaji