VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

PA gada pārskats par 1995. gadu.

LPA 1995. gada pārskats

 

Gada pārskata kopijas var pasūtīt, nosūtot elektroniski vēstuli info@pa.gov.lv vai pa tālruni 67021358

 

LPA 1995. gada pārskata saturs:

 


 

PIRMĀ DAĻA

 

Padomes priekšsēdētāja ziņojums (R.Jonītis)

Valdes priekšsēdētāja ziņojums (J.Naglis)

Privatizācijas aģentūras izveidošana

Lielākie privatizācijas projekti:

 - Unibanka
 - Air Baltic
 - Latvijas Gāze
 - Latvijas Kuģniecība

Privatizācijas programmas:

 - Publiskais piedāvājums
 - Starptautiskais piedāvājumu konkurss

Saņemtā tehniskā palīdzība

Privatizācijas procesa atklātuma nodrošināšana

 

OTRĀ DAĻA

 

I

Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka apstiprinājums

Zvērināta revidenta ziņojums

Bilance 1995.gada 31. decembrī

Rezerves fonda līdzekļu aprēķins

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

 

II

Privatizācijai nodotie valsts uzņēmumi

Valsts kapitāla daļu pārdošana

Nekustamie īpašumi, kas nodoti Privatizācijas aģentūrai pārdošanai 1995. gadā

Likvidējamo uzņēmumu saraksts

Pārskats par Privatizācijas aģentūras darbību 1995. gadā:

 - Informācija
 - Apstiprinātie objektu privatizācijas noteikumi
 - Statistika (grafiki)
 - Informācija par pabeigto privatizāciju
 - Likvidējamo uzņēmumu pirkuma līgumi
 - Akciju pirkuma līgumi
 - Informācija par valsts kapitāla daļu pārdošanu
 - Informācija par valsts uzņēmumu privatizāciju, pārveidojot statūtsabiedrībās
 - Par 1 Ls pārdoto objektu saraksts

Pēc nomas ar izpirkumu līguma izpildes noslēgtie pirkuma līgumi

Atskaite par sertifikātu uzkrāšanas kontu atvēršanu un izmantošanu līdz 1996. gada 1. janvārim

Privatizācijas aģentūras Padomes sastāvs

Privatizācijas aģentūras Valdes sastāvs

Privatizācijas aģentūras organizatoriskā shēma