VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

PA gada pārskats par 2004. gadu.

Bezpeļņas valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" 2004.gada finanšu pārskats par periodu no 2004.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim.


Finanšu pārskats (PDF dokuments)

 

SATURS

 

 - Ziņas par uzņēmumu
 - Padomes ziņojums
 - Valdes ziņojums
 - Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. oktobrī
 - Bilance 2004. gada 31. oktobrī
 - Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. oktobrī
 - Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. oktobrī
 - Finanšu pārskata pielikums
 - Revidentu ziņojums

 

 

Valsts a/s "Privatizācijas aģentūra" gada pārskats par 2004.gadu


Gada pārskats (PDF dokuments)

 

SATURS

 

 - Ziņas par uzņēmumu
 - Padomes ziņojums
 - Valdes ziņojums
 - Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. decembrī
 - Bilance 2004. gada 31. decembrī
 - Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. decembrī
 - Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2004. gada 31. decembrī
 - Finanšu pārskata pielikums
 - Revidentu ziņojums