VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

valdeVLADIMIRS LOGINOVS
valdes priekšsēdētājs

V.Loginovam ir nozīmīga darba pieredze finanšu sektorā. V.Loginovs iepriekš strādājis Privatizācijas aģentūras Komercdarbības dienesta vadītāja amatā, bet kopš 2014.gada novembra ir Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs. V.Loginovs ir bijis AS "Reverta" padomes loceklis un ir vadījis AS "Parex banka" Investīciju banku pakalpojumu daļu. V.Loginovs ir ieguvis Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā un CFA Institute (ASV) Chartered Financial Analyst (CFA) diplomu.
Pilnvaru termiņš – 2020.gada 27.februāris.


valdeALVIS MITENBERGS
valdes loceklis

A.Mitenbergs ir guvis padziļinātu profesionālo pieredzi jurisprudences jomā. A.Mitenbergs ir bijis AS "Swedbank" Aizdevumu atgūšanas daļas Korporatīvo klientu aizdevumu atgūšanas apakšnodaļas vadošais jurists, bet pirms tam Tiesvedības un juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadošais jurists. Kā sertificēts maksātnespējas procesa administrators A.Mitenbergs ir uzkrājis nozīmīgu darba pieredzi uzņēmumu maksātnespējas procesos. A.Mitenbergam ir Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē.
Pilnvaru termiņš – 2020.gada 2.jūnijs.


JURIS VASKĀNS
valdes loceklis

Kā uzņēmumu finanšu pārvaldības jomas profesionālis J.Vaskāns praktisko pieredzi uzkrājis stratēģiskajā plānošanā, budžetu un naudas plūsmu izstrādē, vienlaikus apliecinot padziļinātas zināšanas riska un atdeves izvērtēšanā. Papildus darbam Privatizācijas aģentūras valdē J.Vaskāns ir arī AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes loceklis. Iepriekš bijis AS "Citadele banka" padomes priekšsēdētāja vietnieks un strādājis Privatizācijas aģentūras valdē, kā arī ir bijis valdes loceklis vairākos citos uzņēmumos. Bakalaura grādu finanšu jomā J.Vaskāns ieguvis Austrummičiganas Universitātē (Eastern Michigan University) ASV. Šobrīd J.Vaskāns turpina studijas maģistrantūrā Rīgas Biznesa skolā.
Pilnvaru termiņš – 2020.gada 27.februāris.


Atbilstoši Sabiedrības statūtiem, Privatizācijas aģentūru vada un pārstāv valde trīs valdes locekļu sastāvā, kura pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Privatizācijas aģentūras valdei ir tieši pakļautas sešas struktūrvienības (Privatizācijas aģentūras valdes reglaments ir pieejams ŠEIT).

 

 

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRAS ATALGOJUMA POLITIKA: