Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekti Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

Possessor paziņo: Privatizācijai nodoti šādi apbūvēti valsts zemesgabali:

  • “Ziema” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64680030094, kadastra apzīmējums 64680030091, kas ierakstīts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589958. Pirmpirkuma tiesīgā persona – AS “Sadales tīkls”;
  • Kalna Ziemciems” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64680030093, kadastra apzīmējums 64680030090, kas ierakstīts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589953. Pirmpirkuma tiesīgā persona – SIA “Druvnieks”;
  • “Vārpiņas” Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64680050148, kadastra apzīmējums 64680050145, kas ierakstīts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589961. Pirmpirkuma tiesīgā persona – SIA “Druvnieks”.

Prasījumi, kas attiecas uz minētajiem zemesgabaliem, piesakāmi Possessor viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamajiem zemesgabaliem saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Iveta Kivliņa

T: 67 021 444
E: Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv