VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr. Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 59.panta pirmo daļu Privatizācijas aģentūrai ir pienākums:

  • nodot privatizētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
  • pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas un to daļas līdz šo dzīvojamo māju un to daļu nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
  • nodot valsts dzīvojamās mājās esošos neprivatizētos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas pašvaldībām;
  • koordinēt valsts dzīvojamo māju un to daļu nodošanu pašvaldībām.

Par Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem Jūs varat vērsties pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka vai Privatizācijas aģentūrā pa telefonu 67021358 vai elektroniski, nosūtot vēstuli info@pa.gov.lv

...

...