VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr. Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Dzīvokļu atsavināšana

Privatizācijas aģentūra veic šādu valsts nekustamo īpašumu atsavināšanu:

  1. dzīvojamās mājas, to domājamās daļas un dzīvokļa īpašumi, kas atrodas Privatizācijas aģentūras valdījumā;
  2. valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās, dzīvokļu īpašumos un dzīvokļu īpašumus, kas atzīti par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu.

Par dzīvokļu atsavināšanas jautājumiem Jūs varat vērsties Privatizācijas aģentūrā pa telefonu 67021348 vai elektroniski, nosūtot vēstuli info@pa.gov.lv.

Maksāšanas kārtība

Maksājumi par dzīvokļiem veicami eiro, ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem.

...

...

...