Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2016

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
PA/2016/87 Privatizācijas aģentūras ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, jumtu tīrīšana no sniega un apledojuma pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/83 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/75 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Apliecinājums

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem I

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem II

Kadastrālās uzmērīšanas lieta

Robežu plāns


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
 
PA/2016/71 Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/66 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/57 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšanai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Ādažu novada būvvaldes vēstule
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/40 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/38 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/31 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē, Dundagas pagastā. pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/30 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6006, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/29 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Fasādes pielikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/26 Zemes vienību Trikātas ielā 6, Rīgā, un bez adreses, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un dzīvojamām ēkām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/23 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/22 Nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15A, Rēzeknē (kadastra Nr. 2100 007 0116) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/20 Sadzīves atkritumu un sasmalcināto papīru izvešana no Privatizācijas aģentūras teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/19 Zemesgabalu „Rušiņi”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, “Dzelzceļa ēka 67.km”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un Melīdas ielā 3, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju     Iepirkuma līgums
PA/2016/15 Nekustamā īpašuma Vecumnieku ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 593 0184) 673/840 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/13 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 012 2802) objekta Nr.2 - 423/1882 domājamo daļu un ēku Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 012 2802 002 un 1300 012 2802 009) tirgus (parakstās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/10 Nekustamo īpašumu Nometņu ielā 60B, Rīgā, Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A un Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pag., Tukuma novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/9 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/7 Nekustamo īpašumu Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0077, un Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0078, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/5 Dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 74010040877001, tehniskās dokumentācijas izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu

Atbildes uz jautājumiem
Iesniegums par ēku nodošanu ekspluatācijā

Inventarizācijas plāns

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA /2016/4 Juridiskie pakalpojumi - atzinums par izlīguma iespējām civillietā Nr.C30464914 pieņemts lēmums     Paziņojums par lēmuma pieņemšanu