Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2017

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
PA/2017/102 Būves Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, tehniskā izpēte pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/99 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/98 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Robežu plāns

Izraksts

Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/93 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/92 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/89 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/87 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/86 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/83 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/77 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/65 Nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 38, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju Pielikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/63 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/58 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000071607 zemes vienības kadastra apzīmējums 13000071607) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/55 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/53 Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Logu izmēri
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/49 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/43 Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/41 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju Fasādes ieejas portāla fotouzņēmums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/40 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vienošanās
PA/2017/38 Zemes vienības "Bīberi", Pāles pagastā, Limbažu novadā un zemes vienības „Mežmalas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vienošanās
PA/2017/36 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vienošanās
PA/2017/35 Nekustamo īpašumu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/34 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000266107, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266107) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/33 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 007 1607 zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1607) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/29 Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 44, Durbē, Durbes novadā sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju Pielikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/28 Nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 31, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 2010) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/22 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/19 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1; Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6508) un Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 504 6502) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vienošanās
PA/2017/17 Nekustamā īpašuma “Dālijas”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/14 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6107, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6107) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/9 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/5 Zemes vienības “Saknes 1”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vienošanās
PA/2017/2 Zemes vienību Kantora ielā 1, Rīgā, Vairoga ielā 29, Rīgā, Drujas ielā 38, Daugavpilī, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/1 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu