VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/18 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana publicēts
PA/2019/13 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/6 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
ML PA/2019/2 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām procedūra pārtraukta
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/76 Būvdarbu veikšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkās Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B publicēts
PA/2018/77 Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B būvdarbiem publicēts