VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Būvju īpašumam Šmerļa iela 19, Rīga un Šmerļa iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 592 0053 funkcionāli nepieciešamās zemes vienības ar kadastra Nr.0100 092 2615, adrese: Šmerļa iela 17, Rīga daļas kadastrālā uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu p