VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

„VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts zemesgabalu fiziskā apsardze”