VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidoto zemes vienību reģistrēšana un datu aktualizēšana Valsts zemes dienesta Nek...