VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem