Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2016

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
PA/2016/88 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā. pieņemts lēmums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu      
PA/2016/85 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu

Protokola izraksts
Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/84 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu

Protokola izraksts
Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/82 Zemes vienību "Virānes darbnīcas", Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, bez adreses, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un bez adreses, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes ... pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/81 VAS “Privatizācijas aģentūra” un SIA “FeLM” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Jautājumi un atbildes

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/78 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu

Līgums
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Iepirkuma līgums
PA/2016/77 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/74 Tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/68 Nekustamā īpašuma “Maliņas ferma”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un nekustamā īpašuma Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/65 Dzīvojamās mājas Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu novadā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala robežu uzmērīšanu dabā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/63 Nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Valdgales pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr.8892 005 0011) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Līgums
PA/2016/62 Dzīvojamo māju Mednieku ielā 1, Ventspilī, Mednieku ielā 3, Ventspilī, un Kurzemes ielā 26, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu projektu izstrādāšana un zeme pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/61 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/59 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana (Bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000280128 un Brīvības ielā 102, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000282000) pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/58 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu

Protokola izraksts
Pielikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/55 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Iepirkuma komisijas sēdes protokols Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Iepirkuma līgums
PA/2016/46 Elektronisko sakaru sistēmas un elektroapgādes renovācija biroja ēkā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Materiāli-stāvi

Tehniskais projekts(pdf)

Tehniskais projekts (pdf)

Tehniskais projekts (DWG)

Tehniskais projekts(DWG)

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/45 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana pieņemts lēmums Atklātā konkursa nolikums

Ziņojums
Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/43 Vispārīgās vienošanās noslēgšana par potenciālo pircēju, kapitālsabiedrības akcionāru un dalībnieku, citu interesentu iesniegto valsts kapitāla daļu (akciju) pirkšanas piedāvājumu (cenas piedāvājumu) izvērtējumu pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/37 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/36 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Līgums

Līgums
PA/2016/35 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, apsardze pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/34 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/32 Nekustamo īpašumu “Jaunzelmeņi”, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un “Konkurences”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Sēdes protokols Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/28 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā skursteņa nožogošana bīstamības novēršanai pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Tehniskās specifikācijas pielikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/27 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/16 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē kadastrālā uzmērīšana... pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/12 Ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējā sakārtošana un bīstamības novēršana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Darbu apjomi

Tehniskā dokumentācija

Fasādes apliecinājuma karte
   
PA/2016/8 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Ziņojums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2016/2 Nekustamā īpašuma – ēdnīcas Čiekurkalna 8.šķērslīnija 12, Rīgā, būves kadastra apzīmējuma 0100 088 0097 001, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna izstrādāšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums