Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2017

ID Nosaukums Statuss Pievienotie faili
PA/2017/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/94 Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Sēdes protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/91 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un jaundibināmās meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/90 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/84 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums     Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/82 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/79 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Sēdes protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/76 Nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/74 VAS „Privatizācijas aģentūra” ēku un teritorijas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, apsardze pieņemts lēmums Paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/71 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/69 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums   Ziņojums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2016/64 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums     Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/62 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/59 Būvdarbi un autoruzraudzība dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Pielikums 1

Pielikums 2
   
PA/2017/54 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts

Vienošanās
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/52 Juridiskie pakalpojumi VAS „Privatizācijas aģentūra” tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums Nolikums Jautājumi un atbildes

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Līgums
PA/2017/50 Valsts īpašuma objektu Selgas ielā 9, Rīgā, un “Zemnieku kalte” Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/47 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Sēdes protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/46 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/42 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju Sēdes protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/32 Juridiskie pakalpojumi VAS "Privatizācijas aģentūra" tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par iepirkumu Nolikums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/30 Informācijas izlādes funkcionalitātes izstrāde Privatizācijas sertifikātu pārvaldības sistēmai un datu izlādes darbu veikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Jautājumi un atbildes

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/23 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/20 Dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Būvprojekts

Darba apjoma un materiālu tabula

Protokola izraksts

Paskaidrojuma raksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/18 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
PA/2017/11 AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija”, AS “Lielplatone”, AS “Rīgas dzirnavnieks” un AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts

Vienošanās I

Vienošanās II
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/10 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Sanitārā transporta autobāze”, AS “Komunālprojekts” un SIA “Balt Aliance” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Protokola izraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
PA/2017/6 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par Mazo iepirkumu Jautājumi un atbildes

Protokola izraksts
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums