SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Nr.4 “Baravikas”, Dzelzāmurā, Iecavas novadā

PĀRDOD

  

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Baravikas”, Dzelzāmurā, Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 900 1853.

Objekta sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 104.7 m2, 1056/4244 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4064 005 0038 001 kopīpašumā esošās daļas, 1056/4244 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4064 005 0038 002, 1056/4244 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 4064 005 0038 003 un 1056/4244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4064 005 0038, ar kopējo platību 0.5300 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Daudzdzīvokļu ēka atrodas Iecavas novadā, apdzīvotā vietā Dzelzāmūrs. Līdz Iecavas centram ir aptuveni 14.2 km.

Raksturojums

Dzīvoklis atrodas divstāvu ēkas 1., 2.stāvā un pagrabstāvā, ēkas malējā daļā. Ēkas ekspluatācija uzsākta 1960.gadā.

Iekšējās apdares stāvoklis:

Dzīvokļa apdare kopumā ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, iekārtas un komunikācijas ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Dzīvojamās mājas konstrukcijas materiāls

Ēkas konstruktīvais risinājums – ķieģeļu mūra konstrukcijas.

Komunikācijas:

- Elektroapgāde - centralizētā;

- siltumapgāde – vietējie tīkli;

- ūdensapgāde - centralizētā;

- kanalizācija – vietējie tīkli.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2016.gada 4.augustā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Baravikas”, Dzelzāmūrā, Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 900 1853, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2016.gada 1.septembrim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 3 900.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 390.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2016.gada 15.septembrī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

 

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis!

 

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Darja Ivanova 67021374

Darja.ivanova@pa.gov.lv

Kārlis Kleinbergs 67021348

Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Pievienotie faili