VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.18 Saulkrastu ielā 2 k-1, Rīgā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.18 Saulkrastu ielā 2 k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8977.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 16.4 m2, 1630/58230 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 085 0083 001 kopīpašumā esošās daļas un 1630/58230 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0083, ar kopējo platību 0.1718 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Rīgā, Čiekurkalnā, Saulkrastu ielā. Apkārtējā apbūve jaukta tipa. Apkārtēja infrastruktūra ir samērā labi attīstīta. Netālu no vērtējamā objekta atrodas veikali, izglītības iestādes un citi objekti. Ērta sabiedriskā transporta kustība. Netālu no vērtējamā objekta atrodas sabiedriskā transporta pieturas.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 2 stāvu mūra daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Objekts sliktā tehniskā stāvoklī.
  • Komunikācijas: centralizētā elektroapgāde.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.18 Saulkrastu ielā 2 k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8977, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 3 800.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 380.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 21.aprīlī plkst.13.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.18 Saulkrastu ielā 2 k-1, Rīgā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili