VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3244 900 0158.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 41.7 m2, 426/3580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3244 006 0146 001 kopīpašumā esošās daļas, 426/3580 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 3244 006 0146 002 un 426/3580 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3244 006 0146, ar kopējo platību 0.3126 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vietaObjekts atrodas Aizkraukles pagasta teritorijā, blakus dzelzceļa stacijai Aizkraukle, kas no pilsētas centra atrodas 3 km attālumā. Dzelzceļa līnija Daugavpils – Rīga nodrošina labu satiksmi ar galvaspilsētu. Labi noregulēta starppilsētu un pilsētas maršruta autobusu satiksme. Automašīnas novietnes iespējas – pagalmā.
  • RaksturojumsObjekts atrodas 1963.gadā būvētā ķieģeļu mūra dzīvojamā mājā, ēkas pirmajā stāvā. Ēkas stāvoklis ir apmierinošs. Objekts atrodas pie ēkas gala sienas. Objekta tehniskais stāvoklis slikts, iekšēja apdare ir nolietojusies. Dzīvojamās mājas fiziskais nolietojums atbilstoši telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai (kadastrālās uzmērīšanas datums 02.03.2016.) - 40%.
  • Komunikācijas: elektroapgāde (220 V); ūdensapgāde – aka; kanalizācija – sausā tualete; apkure – vietējā (krāsns).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/152 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3244 900 0158, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 2 100.00 euro, izsoles solis 50.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 210.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 28.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili