VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā

PĀRDOD   

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 29.2 m2, 3170/14380 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0088 001 kopīpašumā esošās daļas, 3170/14380 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0088 002, 3170/14380 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0088 003 un 3170/14380 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0088, ar kopējo platību 0.2716 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, pie dzelzceļa līnijas Rīga - Maskava, ~ 1,5 km attālumā no Briģu ciema centra un ~ 10 km attālumā no Zilupes pilsētas centra.

Rajonā ir vāji attīstīta dzīvojamam rajonam nepieciešamā infrastruktūra. Sabiedriskais transports - autobuss, kas savieno ar tuvākām pilsētām (Zilupe, Ludza, Rēzekne). Tuvākā autobusa pietura atrodas Briģu ciemata centrā, aptuveni 1,5 km attālumā. Stacija “Briģi” atrodas aptuveni 50 m attālumā.

Raksturojums:

Dzīvokļa iekštelpu apdares stāvoklis ir slikts. Dzīvoklim ir redzamas būtiskas nolietojuma pazīmes – vietām bojāts grīdas segums, griestiem un sienām ievērojami defekti. Dzīvokļa īpašumam nav tiešā nodrošinājuma ar ūdens apgādi (aka). Ēkas fasāžu tehniskais stāvoklis ir slikts. Ēkas fasāde nav renovēta. Ir redzamas nolietojuma pazīmes. Ēkai ir būtiski bojāts jumta segums un nesošās konstrukcijas.

Saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem, dzīvoklis atrodas 1-stāvu ķieģeļu mūra konstrukcijas (ekspluatācija uzsākta 1976. gadā) daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 1-stāvā un sastāv no vienas dzīvojamās istabas, virtuves, pieliekamā, tualetes un trīs koridoriem.

Komunikācijas:

centralizētā elektroapgāde (atslēgta), vietējā krāsns apkure (krāsns bojāta), vietējā kanalizācija – sausā tualete, aukstā ūdens apgāde – aka ārā pie ēkas.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/140 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 30.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 200.00 euro, izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 20.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6.km”, Brigos Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Kārlis Kleinbergs 67021348

Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

 

Jeļena Smirnova 67021413

Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

 

Irina Gruntmane 67021300

Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili