VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā

PĀRDOD izsolē

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 46.8 m2, 4659/30571 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 001 kopīpašumā esošās daļas, 4659/30571 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 002, 4659/30571 domājamās daļas no tualetes ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 003, un 4659/30571 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313, ar kopējo platību 0.4537 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Zilupes novadā, Zilupes pilsētā, aptuveni 800 m attālumā no Zilupes pilsētas aktīvā centra. Apkārtējo apbūvi pārsvarā veido privātmājas un dzelzceļa infrastruktūra.

Rajonā ir labi attīstīta dzīvojamam rajonam nepieciešamā infrastruktūra. Kā sabiedriskā transporta satiksmi var izmantot autobusu, kas savieno ar tuvākām pilsētām (Ludza, Rēzekne), Rīgu un vilcienu. Zilupes autoosta un stacija atrodas ~ 450 m attālumā.

Teritorija, kur atrodas Objekts, pamatā ir veidojies kā dzīvojamais rajons un paredzams, ka arī nākotnē tas saglabās dzīvojamā rajona funkcijas.

Raksturojums:

Daudzdzīvokļu ēkas fasāžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Ēkas fasāde nav renovēta. Ir redzamas nolietojuma pazīmes.

Saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem, dzīvoklis atrodas divstāvu koka konstrukcijas (ekspluatācija uzsākta 1948. gadā) daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas otrajā stāvā un sastāv no vienas dzīvojamās istabas, virtuves un gaiteņa.

Dzīvokļa iekštelpu apdares stāvoklis ir slikts. Dzīvoklim ir redzamas būtiskas nolietojuma pazīmes - bojāta griestu un sienu apdare, ieliecies starpstāvu pārsegums. Dzīvoklim atslēgts elektroenerģijas pievads. Dzīvokļa īpašumam nav tiešā nodrošinājuma ar ūdens apgādi.

Komunikācijas:

centralizētā elektroapgāde (atslēgta), vietējā krāsns apkure.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.14/131  apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817  900 0332, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 30.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 600.00 euro, izsoles solis 20.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 60.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.aprīlī plkst.13.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Kārlis Kleinbergs 67021348

Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

 

Jeļena Smirnova 67021413

Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

 

Irina Gruntmane 67021300

Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili