VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 Ganību ielā 120, Ventspilī

PĀRDOD          

IZĪRĒTU valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Ganību ielā 120, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1305.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 77.1 m2, 7040/68790 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 018 0109 001 kopīpašumā esošās daļas un 7040/68790 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 018 0109, ar kopējo platību 0.1424 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Ventspils pilsētas teritorijā Kauškuļciemā.

Sabiedriskā transporta kustību nodrošina autobuss.

Automašīnas novietnes iespējas – ielas malā vai pagalmā.   

Raksturojums:

Objekts atrodas specprojekta 3.stāvu ēkā pirmajā stāvā. Ēka ir apmierinošā stāvoklī. Objekts atrodas pie ēkas gala sienas. Objekta tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Sienas klāj tapetes, krāsojums vai dekoratīvo plastmasas dēlīšu apšuvums, grīdās – lamināta parketa klājums. Vannas istabā grīdu un sienas klāj flīzējums. Dzīvoklim ir nomainīti logi uz stikla paketēm PVC rāmjos. Dzīvoklim ir liela lodžija ar kopējo platību 8.2 m2.

Komunikācijas:

Apkure – autonomais malkas apkures katls, papildus kamīns;

elektroapgāde – centralizētā;

aukstā ūdensapgāde – centralizētā;

kanalizācija – centralizētā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 23.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ganību ielā 120, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1305, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts:

-          pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ganību ielā 120, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1305, īrniekam – viena mēneša laikā no paziņojuma par dzīvokļa pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas;

-          pārējām personām – līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības.

Izsoles sākumcena 9700.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 970.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 11.maijā plkst.14.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ganību ielā 120, Ventspilī, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Kārlis Kleinbergs 67021348

Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

 

Irina Gruntmane 67021300

Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

 

Jeļena Smirnova 67021413

Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili