VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 „Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā,

PĀRDOD IZSOLĒ AR LEJUPEJOŠU SOLI valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 „Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7050 900 0076.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 18.4 m2, 1890/8050 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 001 kopīpašumā esošās daļas, 1890/8050 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 002, 1890/8050 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 003, 1890/8050 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 004 un 1890/8050 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7050 007 0143, ar kopējo platību 0.53 ha, tajā skaitā lauksamniecībā izmantojamā zeme 0.17 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Madonas novada Dzelzavas pagastā, ~1.5 km attālumā no apdzīvotas vietas Dzelzava, dzelzceļa stacijas Dzelzava apkārtnē. Tuvākie galvenās sociālās infrastruktūras objekti atrodas apdzīvotā vietā Dzelzava. Tuvāko apkārtni pārsvarā veido atsevišķi stāvoša dzīvojamā apbūve, dzelzceļa līnija un lauksaimniecībā izmantojamās zemes nogabali.
  • Raksturojums: Dzīvojamās mājas ekspluatācija uzsākta 1950.gadā. Dzīvojamās mājas konstrukcijas materiāls: vienstāva ēka ar koka ārsienām, kuras apšūtas ar ķieģeļu mūri. Metāla lokšņu jumta segums. Ēkas fiziskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs/vidējs. Objekta apdare – grīdas: krāsoti koka dēļi; sienas: tapetes/krāsojums; griesti: krāsojums; logi: koka; iekšdurvis: koka. Kopumā dzīvokļa iekšējā apdare atrodas apmierinošā stāvoklī.
  • Komunikācijas: elektrība 220 V (atslēgta); vietējā plīts apkure; aukstā ūdens ieguves avots – aka pagalmā; koplietošanas sausā tualete (atrodas dzīvojamās mājas kāpņutelpā).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2 „Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7050 900 0076, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 11.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 400.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 40.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 26.maijā plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nodrošinājums”!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili