VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī

Pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35,90 m2 
 • 3800/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0311 001) kopīpašumā esošās daļas, 3800/14870 domājamās daļas no septiņiem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 019 0311 002, 2700 019 0311 003, 2700 019 0311 004, 2700 019 0311 005, 2700 019 0311 006, 2700 019 0311 007 un 2700 019 0311 008) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 019 031, ar kopējo platību 0.3530 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 25.05.2017. plkst.16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 660.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 09.06.2017
 • laiks: 10.00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

 

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili