VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī

Pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53.7 m2 
 • 5510/233660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 026 0644 001 kopīpašumā esošās daļas un 5510/233660 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0644, ar kopējo platību 0.1692 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 25.05.2017. plkst.16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 740.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 09.06.2017
 • laiks: 11.30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili