VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 Ganību ielā 114, Ventspilī

Pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Ganību ielā 114, Ventspilī

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 36.3 m2 
 • 3650/82720 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 018 0105 001 kopīpašumā esošās daļas, 3650/82720 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 2700 018 0105 002 un 3650/82720 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 018 0105, ar kopējo platību 0.3154 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts, pirmpirkuma tiesības ir Objekta īrniekam

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 500
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgajai personai: viena mēneša laikā no paziņojuma par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 Ganību ielā 114, Ventspilī, pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas
 • citām personām: līdz 15.06.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 450
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 Ganību ielā 114, Ventspilī, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības
 • datums: 29.06.2017
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili