VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.37 Talsu ielā 68, Ventspilī

Pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.37 Talsu ielā 68, Ventspilī

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 36.4 m2 
 • 3640/301640 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 027 0107 002 kopīpašumā esošās daļas
 • dzīvojamā māja Talsu ielā 68, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības Talsu ielā 68, Ventspilī, kadastra Nr.2700 027 0124, ar kopējo platību 0.3562 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts, pirmpirkuma tiesības ir Objekta īrniekam

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 000
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgajai personai: viena mēneša laikā no paziņojuma par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.37 Talsu ielā 68, Ventspilī, pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas
 • citām personām: līdz 15.06.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 600
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.37 Talsu ielā 68, Ventspilī, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības
 • datums: 30.06.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili