VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 “Medņi 2”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Medņi 2”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 65.5 m2
 • 6550/27660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9866 009 0072 001 kopīpašumā esošās daļas, 6550/27660 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 009 0072 002, 6550/27660 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 009 0072 003 un 6550/27660 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 009 0072, ar kopējo platību 1.77 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.24 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 08.06.2017. plkst.16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 140.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Medņi 2”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.06.2017
 • laiks: 10.00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili