VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.5 “Dālijas”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Dālijas”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9866 900 0210.

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 31.5 m2
 • 3150/20470 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0040 001 kopīpašumā esošās daļas, 3150/20470 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0040 003, 3150/20470 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0040 004, 3150/20470 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0040 005, 3150/20470 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0040 007 un 3150/20470 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 014 0040, ar kopējo platību 0.3686 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.1313 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts.

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 08.06.2017. plkst.16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 30.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Dālijas”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pirkuma nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.06.2017.
 • laiks: 11.30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili