VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr. 69 Krustpils ielā 75 k-5, Rīgā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 69 Krustpils ielā 75 k-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8996.

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 17.30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 1333 006 069)
 • 1761/141172 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 121 1333 006).
 • Dzīvojamai mājai Krustpils ielā 75 k-5, Rīgā, kurā atrodas objekts, funkcionāli piesaistītās zemes platība ir 4360 m2, ko veido privātpersonām piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 121 1333) daļa 2967 m2 platībā un valstij piekritīga zemes vienība Krustpils ielā 75A, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 121 1271) 1393 m2 platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 25.05.2017. plkst.16.00
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 530.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.69 Krustpils ielā 75 k-5, Rīgā, pirkuma nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.06.2017.
 • laiks: 10.00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili