VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils, Pērkoņu iela 11 dzīvoklis Nr.4
EUR 4 640.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35,90 m2 
  • 3710/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0311 001) kopīpašumā esošās daļas
  • 3710/14870 domājamās daļas no septiņiem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 019 0311 002, 2700 019 0311 003, 2700 019 0311 004, 2700 019 0311 005, 2700 019 0311 006, 2700 019 0311 007 un 2700 019 0311 008)
  • 3710/14870 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 019 0311) ar kopējo platību 0.3530 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 4 640.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv