VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ļubaste, “Dzīvojamā māja 3” dzīvoklis Nr.2
EUR 500

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53.5 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4468 008 0427 001 002);
 • 5330/10080 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 5330/10080 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 002);
 • 5330/10080 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 003);
 • 5330/10080 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 004);
 • 5330/10080 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4468 008 0427) ar kopējo platību 0.4080 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 500
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 20.07.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 50
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ļubaste, “Dzīvojamā māja 3” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 03.08.2017
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv