VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Sila iela 2 k-3 Nr.5
EUR 370.00

Objekta sastāvs

 • neapdzīvojamā telpa (garāža), telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 2398 001 005, ar kopējo platību 21,1 m2;
 • 2110/24120 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 0100 121 2398 001, kopīpašumā esošās daļas;
 • 2110/24120 domājamās daļas no šķūņa, būves kadastra apzīmējums 0100 121 2398 002;
 • 2110/24120 domājamās daļas no nedzīvojamās ēkas, būves kadastra apzīmējums 0100 121 2398 003;
 • 2110/24120 domājamās daļas no zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 121 2398, ar kopējo platību 1 529 m2.

Cena un norēķini:

 • izsoles sākumcena: 370 EUR jeb 9,29 sertifikāti;
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: 50% no pirkuma maksas sertifikātos un 50% – EUR ar tūlītēju samaksu.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 370.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 21.08.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 37.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Sila iela 2 k-3 Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 04.09.2017
 • laiks: 14:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv