VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jelgavas novads, Glūdas pagasts, “Maliņas ferma”
EUR 4 710.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0222 – 0,45 ha platībā;
 • būve - kūts (būves kadastra apzīmējums 5452 001 0117 003) ar kopējo platību 434,7 m2.

Maksāšanas līdzekļu proporcija: par Objektu kopumā (noapaļojot) ir 83,06% euro un 16,94% privatizācijas sertifikāti. (Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā).

Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

 • izsoles dalības maksa – EUR 50;
 • nodrošinājums – EUR 471.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 710.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 03.08.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 471.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jelgavas novads, Glūdas pagasts, “Maliņas ferma” , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.08.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ginta Magdeburgere
tālr.: 67 021 316
e-pasts:
Ginta.Magdeburgere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv