VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Krāsotāju iela 26 dzīvoklis Nr.4
EUR 23 700.00

Objekta sastāvs

  • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 58 m 
  • 5800/25760 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 034 0137 005 kopīpašumā esošās daļas
  • 5800/25760 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 034 2011, ar kopējo platību 0.0374 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 23 700.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv