VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Aizputes novads, Kalvenes pagasts, “Kalvenes stacijas kazarma” dzīvoklis Nr.3
EUR 560.00

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 45.3 m2
 • 4640/25390 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6466 004 0065 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 4640/25390 domājamās daļas no pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 6466 004 0065 002
 • 4640/25390 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 6466 004 0065 003
 • 4640/25390 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 6466 004 0065 004
 • 4640/25390 domājamās daļas no tualetes ar būves kadastra apzīmējumu 6466 004 0065 005
 • 4640/25390 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6466 004 0065, ar kopējo platību 0.2280 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 560.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv