VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils A.Puškina iela 1, dz.3
EUR 308.00

Objekta sastāvs

 • atsevišķs divistabu dzīvoklis, telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 003 1315 001 003, ar kopējo platību 47,4 m2;
 • 4740/35770 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 2700 003 1315 001, kopīpašumā esošās daļas;
 • 4740/35770 domājamās daļas no palīgēkām – šķūņiem, būvju kadastra apzīmējumi 2700 003 1315 002, 2700 003 1315 003, 2700 003 1315 005 un 2700 003 1315 007.

  Cena un norēķini:

 • izsoles sākumcena: 307,97 euro jeb 7,73 sertifikāti;
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu;
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda EUR 30,80;

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 308.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 21.08.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 31.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils A.Puškina iela 1, dz.3 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 04.09.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv