VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, “Jaunvārpas”
EUR 5 200.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0258 – 3,51 ha platībā;
 • būve – kūts drupas (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0258 001) ar kopējo platību 750,40 m2;
 • būve – kūts (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0258 003) ar kopējo platību 976,60 m2;
 • būve – barības šķūnis (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0258 004) ar kopējo platību 173,70 m2;
 • būve – kūts drupas (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0258 005) ar kopējo platību 1308,70 m2.

Maksāšanas līdzekļu proporcija: par Objektu kopumā (noapaļojot) ir 97,39% euro un 2,61% privatizācijas sertifikāti. (Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā).
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 520 un izsoles dalības maksa EUR 100.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 24.08.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 520.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, “Jaunvārpas”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.09.2017
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv