VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, “Vecvārpas”
EUR 8 300.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0365 – 3,33 ha platībā;
 • būve – kūts (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0365 001) ar kopējo platību 1066,30 m2;
 • būve – kūts (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0365 002) ar kopējo platību 1111,20 m2;
 • būve – kūts (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0365 003) ar kopējo platību 1072,80 m2;
 • būve – kūts (būves kadastra apzīmējums 8458 003 0365 005) ar kopējo platību 1528,70 m2.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 830 un izsoles dalības maksa EUR 100.
Maksāšanas līdzekļu proporcija: par Objektu kopumā (noapaļojot) ir 90,22% euro un 9,78% privatizācijas sertifikāti. (Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā).

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 8 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 24.08.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 830.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, “Vecvārpas”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.09.2017
 • laiks: 14:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv