VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Raiņa iela 47 dzīvoklis Nr.74
EUR 9 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 42.4 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 6903 001 074);
 • 3901/285521 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 020 6903 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3901/285521  domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 6903) ar kopējo platību 0.3376 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.08.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 980.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Raiņa iela 47 dzīvoklis Nr.74, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.09.2017
 • laiks: 13:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv