VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Vecais ceļš 7 dzīvoklis Nr.4
EUR 8 700

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 024 0107 001 004);
 • 4500/40030 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 024 0107 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4500/40030 domājamās daļas no pieciem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 1300 024 0107 002, 1300 024 0107 003, 1300 024 0107 004, 1300 024 0107 005, 1300 024 0107 006);
 • 4500/40030 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums 1300 024 0107 007);
 • 4500/40030 domājamās daļas no garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 024 0107 008);
 • 4500/40030 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 024 0107) ar kopējo platību 0.3608 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 8 700
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.08.2017.
 • citām personām: līdz 31.08.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 870
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Vecais ceļš 7 dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.09.2017
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv