VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Kuldīgas novads, Padures pagasts, Deksne “Zemnieku kalte”
EUR 1 200.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6272 010 0176 – 0,2146 ha platībā;
 • būves drupas (būves kadastra apzīmējums 6272 010 0176 001).

Maksāšanas līdzekļu proporcija: par Objektu kopumā (noapaļojot) ir 84,99 % euro un 15,01 % privatizācijas sertifikāti. (Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā).
Nodrošinājums – EUR 120.
Izsoles dalības maksa – EUR 50.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.08.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 120.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Kuldīgas novads, Padures pagasts, Deksne “Zemnieku kalte” , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.09.2017
 • laiks: 11:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ginta Magdeburgere
tālr.: 67 021 316
e-pasts:
Ginta.Magdeburgere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv