VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Vikingu iela 3A k-1; Vikingu iela 3
EUR 4 048 500.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība 1.9688 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 004 0150)
 • astoņas ēkas, būves (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 6508 001 - 1300 004 6508 003; 1300 004 6508 006; 1300 004 6508 007; 1300 004 6508 011; 1300 004 6505 050; 1300 004 6509 051).

Objekta pieejamība

 • objekts ir iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 048 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 21.07.2017.
 • citām personām: līdz 31.08.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 404 850.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Vikingu iela 3A k-1; Vikingu iela 3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.09.2017
 • laiks: 15:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ginta Magdeburgere
tālr.: 67 021 316
e-pasts:
Ginta.Magdeburgere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv