VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Stūres iela 2 dzīvoklis Nr.93
EUR 4 900

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 17.7 m2
 • 1770/330460 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 077 0079 001 kopīpašumā esošās daļas
 • dzīvojamai mājai Stūres ielā 2, Rīgā, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 077 0079 daļa 4447 m2 platībā

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 900
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.09.2017.
 • citām personām: līdz 21.09.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 490
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Stūres iela 2 dzīvoklis Nr.93, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.10.2017
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv