VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, “Avotnieki” 1/4 domājamā daļa
EUR 360.00

Objekta sastāvs

¼ domājamā daļa no:

  • viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6290 003 0076 001);
  • saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 6290 003 0076 002);
  • zemes gabala (kadastra apzīmējums 6290 003 0076) ar kopējo platību 0.3173 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 360.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv