VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, “Avotnieki” 1/4 domājamā daļa
EUR 360.00

Objekta sastāvs

¼ domājamā daļa no:

 • viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6290 003 0076 001);
 • saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 6290 003 0076 002);
 • zemes gabala (kadastra apzīmējums 6290 003 0076) ar kopējo platību 0.3173 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 360.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.09.2017.
 • citām personām: līdz 05.10.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 36.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, “Avotnieki” 1/4 domājamā daļa, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 20.10.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv