VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils novads, Tārgales pagasts, “Jasmīni”
EUR 500.00

Objekta sastāvs

  • dzīvojamā māja ar kopējo platību 47 m2 (būves kadastra apzīmējums 9866 022 0088 001);
  • divi šķūņi (būvju kadastra apzīmējumi 9866 022 0088 002 un 9866 022 0088 004);
  • kūts (būves kadastra apzīmējums 9866 022 0088 003);
  • zemes vienība (kadastra apzīmējums 9866 022 0088) ar kopējo platību 0.2919 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojāmā zeme 0.0764 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 500.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv