VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Auseika, “Auseika” dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3
EUR 3.00

Objekta sastāvs

 • dzīvokļa īpašums Nr.1 “Auseika”, Auseikā, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0205 (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 35.2 m2, kopīpašuma 3520/9090 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kūts, diviem šķūņiem, atejas un pirts);
 • dzīvokļa īpašums Nr.2 “Auseika”, Auseikā, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0202 (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.4 m2, kopīpašuma 2540/9090 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kūts, diviem šķūņiem, atejas un pirts);
 • dzīvokļa īpašums Nr.3 “Auseika”, Auseikā, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0204 (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 30.3 m2, kopīpašuma 3030/9090 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kūts, diviem šķūņiem, atejas un pirts).

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 0,30.

 

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.09.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 0.30
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Auseika, “Auseika” dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.10.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv