VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Krišjāņa Barona iela 88A
EUR 219 410.00

Objekta sastāvs

 • 659/1000 domājamās daļas no būves Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā, kadastra Nr.0100 533 0033 (būves kadastra apzīmējums 01000330055 001; apbūves laukums 1050,9 m2; būves virszemes daļa ir nojaukta);
 • 523/1000 domājamās daļas no zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā, kadastra Nr.0100 033 2007 (kopējā platība 1928 m2).

Papildus nosacītajai cenai pircējam jāsamaksā ar Objektu saistītos izdevumus EUR 31 024,55 apmērā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 219 410.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.01.2018.
 • citām personām: līdz 28.01.2018 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 21 941.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Krišjāņa Barona iela 88A, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 12.02.2018
 • laiks: 14:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv